bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows® 10 64-bit cho NUC8v7PN, NUC8v5PN, NUC8i3PN cho Windows Server 2019 và Windows 10 IoT Enterprise

19522
12/23/2019

Giới thiệu

Cài đặt Trình điều khiển Đồ họa UHD Intel® 620 cho Windows® 10 64-bit để sử dụng với Bộ công cụ Intel® NUC NUC8v7PN, NUC8v5PN và NUC8i3PN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10 IoT Enterprise*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 368.9 MB
  • SHA1: BED1F73D0B44BBFDB5514705F37EFB21C506B2DC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Trình điều khiển Đồ họa UHD Intel® 620 cho Windows® 10 64-bit để sử dụng với Bộ công cụ Intel® NUC NUC8v7PN, NUC8v5PN và NUC8i3PN.

Để cài đặt:

- Trích xuất tất cả các tệp từ tệp .zip đính kèm

- Xác định vị trí và chạy chương trình igxpin.exe để bắt đầu cài đặt

- Làm theo lời nhắc trên màn hình

- Có thể cần khởi động lại hệ thống để hoàn tất cài đặt

Bạn không chắc chắn đây là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn hay muốn cài đặt dễ dàng hơn?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện và cài đặt các bản cập nhật trình điều khiển!

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.