Intel® Battery Life Diagnostic Tool

19521
7/29/2022

Giới thiệu

Cung cấp tài liệu® Intel® Battery Life Diagnostic Tool Intel cho quản trị viên CNTT.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Kích thước: 8.7 MB
 • SHA1: 5890C796137C4FDEE84E612D343A18686574627F
 • Microsoft Windows*
 • Kích thước: 124 MB
 • SHA1: 0CA2DFE48E33BF9D338B49F732BE36AF0E94163A

Mô tả chi tiết

Intel Battery® Life Diagnostic Tool giúp các nhà quản lý CNTT theo dõi và chẩn đoán tác động đến tuổi thọ pin của các bản dựng phần mềm CNTT tiêu chuẩn trên các hệ thống.

Khi chạy trên hệ thống Intel, công cụ:

 • Ước tính thời lượng pin mong đợi.
 • Cung cấp thông tin chi tiết về khả năng đạt đến trạng thái tiêu thụ điện năng thấp của hệ thống.
 • Nêu bật các ứng dụng, quy trình và lỗi cấu hình ảnh hưởng đến hiệu quả điện năng thấp.

Truy cập trang hỗ trợ để biết thêm thông tin.

Tôi cần những tập tin nào?

 • Tệp bldt_setup .exe là trình cài đặt cho ứng dụng. Đây là tệp duy nhất bạn cần để chạy ứng dụng.
 • Hướng dẫn Sử dụng bao gồm các hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng công cụ và diễn giải các kết quả.
 • Ghi chú phát hành giải thích các thay đổi được thực hiện cho ứng dụng trong bản phát hành gần đây nhất.

Tệp "(Tùy chọn) Intel® Battery Life Diagnostic Tool nguồn thành phần của bên thứ ba" chứa mã nguồn cho các thành phần nguồn mở của bên thứ ba được sử dụng trong ứng dụng. Tệp này chỉ được cung cấp cho mục đích cấp phép nguồn mở. Bạn không cần tệp này để chạy ứng dụng.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.