Intel® Server Board mềm cập nhật chương trình cơ sở M10JNP2SB

19519
12/13/2022

Giới thiệu

Cung cấp gói Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở M10JNP2SB.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 65.3 MB
  • SHA1: BDF6726FA98B1861F4852BE2FBF06A36451CC828

Mô tả chi tiết

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở cấp sản xuất sau:

BIOS bo mạch - 7.220

Chương trình cơ sở BMC - 8100.01.12

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở

Yafuflash*

Tiện ích SocFlash*


Sản phẩm được hỗ trợ

Intel® Server Board M10JNP2SB


GHI CHÚ QUAN TRỌNG


QUAN TRỌNG VUI LÒNG ĐỌC: Intel phát hiện ra rằng khi thực hiện cập nhật FW Bộ điều khiển quản lý bảng cơ sở (BMC) bằng phương pháp trong băng tần (trực tiếp từ Hệ điều hành), quá trình cập nhật có thể bị treo và thất bại khi cập nhật từ phiên bản FW 1.03 trở lên. BMC FW phiên bản 1.06 và các phiên bản sau này không trình bày vấn đề này và phương pháp cập nhật BMC FW trong băng tần có thể được sử dụng bình thường. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại TA-1157 tại intel.com.

QUAN TRỌNG: BMC Flash chỉ hoạt động thông qua Cập nhật FW trên phương pháp Bảng điều khiển Web BMC. Vui lòng làm theo hướng dẫn cài đặt BMC phần với Bảng điều khiển Web BMC.

CẢNH BÁO: Điều rất quan trọng là phải làm theo các hướng dẫn này khi chúng được viết. Việc không cập nhật theo đúng quy trình có thể gây hư hỏng cho hệ thống của bạn.

Ghi chú tư vấn

Không sửa đổi bất kỳ tệp lệnh nào. Các kịch bản như được viết sẽ cung cấp trải nghiệm cập nhật đáng tin cậy nhất.


Để chạy các bản cập nhật này, bạn phải khởi động hệ thống sang uEFI shell nhúng.


Các yêu cầu về phần cứng và chương trình cơ sở


Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  • Cập nhật BIOS với ME V7.219

Quan trọng: để đảm bảo cập nhật hệ thống phù hợp, trước tiên cài đặt bản cập nhật BIOS, sau đó cài đặt bản cập nhật BMC

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.