Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở M10JNP2SB

19519
6/30/2021

Giới thiệu

Cung cấp gói Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở M10JNP2SB.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 64.6 MB
  • SHA1: C484965CA904876D7812F925BC3FA07E0874C62C

Mô tả chi tiết

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở sản xuất sau:

BIOS Bảng - 7.216
Chương trình cơ sở BMC - 8100.01.10

Công cụ cập nhật vi chương trình

Yafuflash*
Tiện ích SocFlash*

Các sản phẩm được hỗ trợ

Intel® Server Board M10JNP2SB

LƯU Ý QUAN TRỌNG

QUAN TRỌNG VUI LÒNG ĐỌC: Intel đã phát hiện ra rằng khi thực hiện cập nhật FW Bộ điều khiển Quản lý Baseboard (BMC) bằng phương pháp trong băng tần (trực tiếp từ Hệ điều hành), quá trình cập nhật có thể bị treo và thất bại khi cập nhật từ phiên bản FW 1.03 trở lên. Phiên bản BMC FW 1.06 trở lên không xuất hiện vấn đề này và có thể sử dụng phương pháp cập nhật BMC FW trong băng tần thông thường. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại TA-1157 tại intel.com.

QUAN TRỌNG: BMC Flash chỉ hoạt động thông qua phương pháp FW Update trên Bảng điều khiển Web BMC. Vui lòng làm theo hướng dẫn cài đặt BMC phần với Bảng điều khiển Web BMC.

CẢNH BÁO: Việc làm theo các hướng dẫn này khi được ghi là rất quan trọng. Việc không cập nhật theo đúng quy trình có thể gây hư hại cho hệ thống của bạn.

Lưu ý tư vấn

Không sửa đổi bất kỳ tệp lệnh nào. Các tập lệnh như được viết sẽ đem đến trải nghiệm cập nhật đáng tin cậy nhất.

Để chạy các bản cập nhật này, bạn phải khởi động hệ thống vào uEFI shell nhúng.

Các yêu cầu về phần cứng và vi chương trình

Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở thành các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  • Cập nhật BIOS với ME V7.215

Quan trọng: để đảm bảo cập nhật hệ thống phù hợp, cài đặt các bản cập nhật BIOS trước, và sau đó cài đặt các bản cập nhật BMC

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.