gói cập nhật chương trình cơ sở Intel® Server Board M10JNP2SB

19519
7/21/2020

Giới thiệu

Cung cấp gói Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở M10JNP2SB.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 64.4 MB
  • SHA1: 4565C1BB05FADDEB4645695B816E3182387CD53E

Mô tả chi tiết

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở sản xuất sau:

BIOS bo mạch - 7.213
Chương trình cơ sở BMC - 8100.01.06

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở

Yafuflash
Tiện ích SocFlash

Sản phẩm được hỗ trợ

Intel® Server Board M10JNP2SB

GHI CHÚ QUAN TRỌNG

QUAN TRỌNG, VUI LÒNG ĐỌC: Intel đã phát hiện ra rằng khi thực hiện cập nhật FW Bộ điều khiển quản lý bảng cơ sở (BMC) bằng phương pháp trong băng tần (trực tiếp từ Hệ điều hành), quá trình cập nhật có thể bị treo và thất bại khi cập nhật từ phiên bản FW 1.03 trở lên. BMC FW phiên bản 1.06 và các phiên bản sau này không trình bày vấn đề này và phương pháp cập nhật BMC FW trong băng tần có thể được sử dụng bình thường. Việc cập nhật BMC FW từ các phiên bản 1.03 trở lên phải được thực hiện thông qua phương pháp BMC FW Out of Band (OOB) bằng cách sử dụng công cụ AMI YAFU từ máy chủ quản lý từ xa hoặc thông qua Bảng điều khiển web nhúng BMC. Để biết thêm thông tin về các phương pháp có sẵn cho cập nhật BMC FW, vui lòng xem Hướng dẫn Sử dụng Bảng điều khiển Web BMC và Readme, và Hướng dẫn Cập nhật cho Intel® Server Board M10JNP2SB được đăng tại www.intel.com.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.