Cập nhật BIOS [PNWHL357]

19518
11/18/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa các tùy chọn để cập nhật lõi BIOS firmware Intel® Aptio* V UEFI cho Máy tính mini Intel® NUC/Bộ/Bo mạch NUC8i3PNK/H/B.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 11.9 MB
 • SHA1: F50EC9B94F3DF95E16F7ADE8E65A952F766733DA
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 24 MB
 • SHA1: EF4B787CF2D6C4BB6D07944273869CB4B0FEEA76
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 12 MB
 • SHA1: D08C69ED26CDEDA38B59CC0BA06A544C12A12E20
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 11.2 MB
 • SHA1: C437C83E4C0F1354BF9462432234BB95765972FA

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn cập nhật BIOS cho:

 • Máy tính mini Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK
 • Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK
 • Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNH
 • Bo mạch Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNB

Bạn chỉ cần tải xuống một bản.

Tệp readme bao gồm hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Nếu bạn cần hướng dẫn từng bước đầy đủ về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này, hãy tham khảo hướng dẫn cập nhật BIOS.

Tôi nên chọn tập tin nào?

 • Cập nhật BIOS Nhanh [PNWHL357.0049.EBU.exe] - Tệp cập nhật dựa trên Windows* tự giải nén, được thiết kế để sử dụng trên các hệ thống Windows.
 • Cập nhật BIOS F7 [PN0049. CAP] - . Tệp CAP được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7. Nó yêu cầu một thiết bị USB.
 • Bản cập nhật UEFI BIOS [PNWHL357.0049.UEFI.zip] - Cho phép bạn cập nhật BIOS từ EFI Shell. Nó yêu cầu một thiết bị USB.
 • Phục hồi BIOS [PNWHL357.0049.RECOVERY.zip] - Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS phục hồi để phục hồi từ điều kiện này. Nó yêu cầu một thiết bị USB. Thực hiện theo hướng dẫn khôi phục trong tệp Readme.

Có gì mới trong bản phát hành này?
Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, có gì mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết trong phiên bản BIOS này.

Bạn không chắc đây có phải LÀ BIOS phù hợp với Intel NUC của® bạn không?
Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Chủ đề liên quan
Xử lý sự cố BIOS

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.