Intel® Rapid Storage Technology mềm cài đặt trình điều khiển Intel® Optane™ nhớ mới (Nền tảng thế hệ thứ 10 và 11)

19512
9/28/2021

Giới thiệu

Cung cấp SetupRST.exe, trình cài đặt mới sẽ cài đặt trình điều khiển Intel RST và bắt đầu quá trình cài đặt ứng dụng Quản lý Bộ lưu trữ và Bộ nhớ Intel® Optane™ từ Microsoft Store*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Windows 10X family*, Microsoft Windows*
  • Kích thước: 14.4 MB
  • SHA1: 894240F599E3C53068748D68F61445538D9410AB

Mô tả chi tiết

Lưu ý: Intel khuyến nghị người dùng cuối nên sử dụng các bản cập nhật trình điều khiển do nhà sản xuất/nhà cung cấp hệ thống của họ cung cấp hoặc thông qua Cập nhật Windows* để loại bỏ các tác động tiềm ẩn do tải trình điều khiển không tùy chỉnh. Các nhà sản xuất hệ thống thường xuyên tùy chỉnh các trình điều khiển chung của Intel để đáp ứng nhu cầu thiết kế hệ thống cụ thể của họ. Trong những trường hợp đó, bạn không nên sử dụng bản cập nhật trình điều khiển chung của Intel.

SetupRST.exe là trình cài đặt mới sẽ cài đặt trình điều khiển Intel RST và bắt đầu quá trình cài đặt ứng dụng Quản lý Bộ lưu trữ và Bộ nhớ Intel® Optane™ từ Microsoft Store*.

Mục đích

Trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 18.7.6.1010.3 hỗ trợ cấu hình và bật nhiều tính năng bao gồm:

  • Tăng tốc hệ thống với bộ Intel® Optane™ hành
  • Cấu hình và bảo trì RAID 0/1/5/10
  • Intel® VMD hỗ trợ trên nền tảng thế hệ thứ 11 (Xem thêm chi tiết tại đây)

Để quản lý các chức năng này, hãy tải xuống ứng Intel® Optane™ Quản lý Bộ lưu trữ và Bộ nhớ được tìm thấy trên Microsoft Store.

Ghi chú

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.