Phần mềm cài đặt trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology với bộ nhớ Intel® Optane™ (nền tảng thế hệ thứ 10 và 11)

19512
4/14/2023

Giới thiệu

Trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) (18.7.6.1010.3) hỗ trợ cấu hình và kích hoạt nhiều tính năng.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11 Family*, Windows 10X family*, Microsoft Windows*
 • Kích thước: 14.4 MB
 • SHA256: A2B2E20D6D8100E9EE344746F80849524C64490B90686A13C09268CADB976B37

Mô tả chi tiết

Lưu ý: Intel khuyến nghị người dùng cuối sử dụng các bản cập nhật trình điều khiển do nhà sản xuất/nhà cung cấp hệ thống của họ cung cấp hoặc thông qua Cập nhật Windows* để loại bỏ tác động tiềm ẩn do tải trình điều khiển không tùy chỉnh. Các nhà sản xuất hệ thống thường xuyên tùy chỉnh các trình điều khiển chung của Intel để đáp ứng nhu cầu thiết kế hệ thống cụ thể của họ. Trong những trường hợp như vậy, không nên sử dụng bản cập nhật trình điều khiển chung của Intel.

SetupRST.exe là trình cài đặt mới sẽ cài đặt trình điều khiển Intel RST và bắt đầu quá trình cài đặt ứng dụng Quản lý Bộ nhớ và Lưu trữ Intel® Optane™ từ Microsoft Store*

Mục đích

Trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 18.7.6.1010.3 hỗ trợ cấu hình và kích hoạt nhiều tính năng bao gồm:

 • Tăng tốc hệ thống với bộ nhớ Intel® Optane™
 • Cấu hình và bảo trì RAID 0/1/5/10
 • Hỗ trợ Intel® VMD trên nền tảng thế hệ thứ 11 (Xem thêm chi tiết tại đây)

Để quản lý các chức năng này, hãy tải xuống ứng dụng Quản lý Bộ nhớ và Bộ lưu trữ Intel® Optane™ có trên Microsoft Store.

Ghi chú

 • Hỗ trợ hệ điều hành Microsoft Windows 11* x64
 • Trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 18.7.6.1010.3 hỗ trợ các nền tảng Intel Core thế hệthứ 10 và thứ 11.
 • Xem Ghi chú Phát hành hoặc tệp Readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.
 • Để giải nén tệp RST (tạo tệp .zip), hãy tham khảo phần 6.3 của tệp Readme: Cài đặt trước trình điều khiển Intel® RST bằng phương pháp "Tải trình điều khiển".
 • Hỗ trợ bổ sung có thể được tìm thấy ở đây:

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.