Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) Trình điều khiển doanh nghiệp cho Windows® 10 & Windows 11* cho các Sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 9 với Intel vPro®

19510
2/15/2022

Giới thiệu

Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) Corporate Driver cho Windows® 10 & Windows 11* cho các Sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 9 với Intel vPro®.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 11*
  • Kích thước: 431.7 MB
  • SHA1: E91AFB28F09E89ADE0E4940EDBF8BFFF7E0C7FBE

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) Corporate cho Windows® 10 & Windows 11* cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC9VXQNX, NUC9V7QNX với vPro®.

Trình cài Intel ME phát hiện các khả năng Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

Note

Nếu trình điều khiển không cài đặt, hãy gỡ cài đặt phiên bản cũ và thử cài đặt lại phiên bản này.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.