Các bo mạch Để bàn Intel

19506
12/18/2019

Giới thiệu

Thông báo Ngừng cung cấp Sản phẩm đối với bản tải xuống cho Bo mạch Máy tính để bàn Intel.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 65.9 KB
  • SHA1: 1E98C42BE932C40C37BCD3FCC6CF5F1A00C9C57D

Mô tả chi tiết

Intel đã tuyên bố ngừng sản xuất dòng sản phẩm Bo mạch Để bàn Intel® vào tháng 1 năm 2013 để tập trung vào các yếu tố hình thức sáng tạo ngoài bo mạch chủ, chẳng hạn như các sản phẩm Intel® NUC. Tất cả Các bo mạch Để bàn Intel ngừng vận chuyển hoàn toàn vào tháng 7 năm 2015.

Trình điều khiển thiết bị cho Bo mạch Để bàn Intel không còn khả dụng trên Trung tâm tải xuống Intel sau ngày 13 tháng 9 năm 2019. Các bản cập nhật BIOS không còn khả dụng sau ngày 22 tháng 11 năm 2019.

Đọc thêm.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.