Động cơ Quản lý Intel® điều khiển doanh nghiệp cho bộ phận điện toán Intel® NUC 8 Pro Bộ phận Điện toán CM8V7CB8N, CM8V5CB8N

19499
12/4/2019

Giới thiệu

Cài đặt các thành phần Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8 Pro CM8V7CB8N, CM8V5CB8N.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 122.6 MB
  • SHA1: 0E9504D00C65399F9739FAFC64B7C414134076B3

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các thành phần Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8 Pro CM8V7CB8N và CM8V5CB8N.

Trình cài Intel ME phát hiện khả năng của Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

Note

Nếu trình điều khiển không cài đặt, hãy gỡ cài đặt phiên bản cũ và thử cài đặt lại phiên bản này.

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.