Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển cho Windows® 10 64-bit cho các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8

19498
9/6/2019

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology mềm cho các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8 Pro và các Bộ phận Điện toán Cần thiết NUC 8.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 9.6 MB
  • SHA1: 7CAE1A7AF085B9864427BADEFA901C96E7D00943

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® cho Bluetooth® cho bộ điều hợp Intel® Bluetooth được cài đặt trong Intel® NUC 8 Pro Compute Elements và NUC 8 Essential Compute Elements.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã sửa, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.