Trình điều khiển Intel Gigabit Ethernet cho Windows 10 64 bit &; Windows® 11 * cho Intel® NUC, Các yếu tố khung gầm và các yếu tố bảng

19496
3/13/2023

Giới thiệu

Cung cấp® trình điều khiển kết nối mạng Intel Gigabit Ethernet cho Windows® 10 cho Intel® NUC, khung gầm và các yếu tố bảng.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 940.7 MB
  • SHA1: F2EE143386590B99CAE82B8C8709A75C27EE29FA

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói này chứa trình điều khiển cho Intel® Network Adapters và Intel PROSet Adapter Configuration Utility trên Intel® NUC 8 Chassis Elements sử dụng Windows® 10.

Xem Readme để biết những gì mới hoặc đã khắc phục, các sự cố đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.