bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8

19495
10/7/2019

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC 8 Pro Compute Elements và NUC 8 Essential Compute Elements.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 431.3 MB
  • SHA1: 88FB90945D78F42DD30BCE0E76E5B93470F6B904

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows® 10 64-bit để sử dụng với các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8 Pro và NUC 8 Essential Compute Elements.

Lưu ý: Cần phải cập nhật đăng ký để có được độ phân giải hiển thị kết hợp 5760 x 1080. Xem quy trình cập nhật đăng ký.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.