Intel® Rapid Storage Technology (RAID) với công nghệ Intel® Optane™ mềm cho Intel® NUC

19493
11/13/2019

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Rapid Storage Technology mềm Bộ nhớ Intel® Optane™ hành cho Intel® NUC

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2019 family*
 • Kích thước: 72 MB
 • SHA1: 0E7741110A0101021AFAD77229530D6B0046EB98
 • Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2019 family*
 • Kích thước: 68.4 MB
 • SHA1: 4B5027DD26E395EA10920E9E57473B8BE81581DD
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 4 MB
 • SHA1: 666561DFE230F55C9D16265A1AC304EF6EDEC9DB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) hỗ trợ cấu hình và kích hoạt nhiều tính năng, bao gồm:

 • Cấu hình và bảo trì khối lượng RAID
 • Intel® RST
 • Intel® Optane™ nhớ

Những tập tin nào để chọn?

 • SetupOptaneMemory.exe
  • Hỗ trợ sử Intel® Optane™ nhớ mới.
 • SetupRST.exe
  • Hỗ trợ các tính năng nâng cao như quản lý khối lượng RAID Intel® System Recovery Technology (Intel® SRT) và cũng hỗ trợ bộ Intel® Optane™ cứng.
 • RST_F6Floppy ( tùy chọn)
  • Có thể cần thiết trong quá trình cài đặt hệ điều hành (HĐH) để phát hiện ổ đĩa PCIe* NVMe*.

Ghi chú

 • Để sử dụng SetupRST.zip, Chế độ SATA Chipset phải được thay đổi thành RAID trong BIOS và hệ điều hành cần được cài đặt trước khi có thể cài đặt ứng dụng.
 • Để sử RST_F6Flopp.zip, Chế độ Chipset SATA phải được đổi thành RAID trong BIOS. Trình điều khiển này có thể cần thiết để phát hiện ổ đĩa trong quá trình cài đặt hệ điều hành.
 • Trình điều khiển này hỗ trợ các thiết bị NVMe.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.