Trình điều khiển dành cho Người tiêu dùng của Công cụ Quản lý Intel (ME) dành cho Windows 10 64 bit &; Windows® 11 * dành cho Bộ dụng cụ Hiệu suất Intel® NUC 10 &; Máy tính mini - NUC10ixFN

19488
2/22/2023

Giới thiệu

Cung cấp Trình điều khiển Người tiêu dùng Công cụ Quản lý Intel cho Windows 10 64 bit &; Windows® 11 * cho Bộ dụng cụ Hiệu suất Intel® NUC 10 &; Máy tính mini - NUC10ixFN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 314.8 MB
  • SHA1: FD3C5D4D29CBAD3FDB44F337A1DEB9817981A9D8

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các cấu phần Công cụ quản lý Intel (Intel® ME) cho Windows 10 64 bit &; Windows® 11 * cho Bộ công cụ hiệu suất Intel® NUC 10 & PC mini - NUC10ixFN.

Trình cài đặt Intel ME phát hiện các khả năng Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

Note

Nếu trình điều khiển không cài đặt, hãy gỡ cài đặt phiên bản cũ và thử cài đặt lại phiên bản này.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.