Trình điều khiển người tiêu dùng Động cơ Quản lý Intel® cho Windows 11* và Windows® 10 64-bit cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

19488
7/29/2019

Giới thiệu

Cung cấp Trình điều khiển người tiêu dùng Động cơ Quản lý Intel® cho Windows 11* và Windows® 10 64-bit cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC10i7FN, NUC10i5FN, NCU10i3FN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 699.8 MB
  • SHA1: 64DD3A851BC5855E9A17F224FC662837459FF462

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các thành phần Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Windows 11* và Windows® 10 64-bit cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC10i7FN, NUC10i5FN và NUC10i3FN.

Trình cài Intel ME phát hiện các chức năng Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

Note

Nếu trình điều khiển không cài đặt, hãy gỡ cài đặt phiên bản cũ và thử cài đặt lại phiên bản này.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.