Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows 11* và Windows® 10 64-bit cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

19481
5/12/2020

Giới thiệu

Cung cấp Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows 11* và Windows® 10 64-bit cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 377.3 MB
  • SHA1: 4511B78C74A3FBB01430128A791DEACD91EE0E49

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cung cấp Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho giắc cắm âm thanh 3,5mm trên Bộ công cụ Intel® NUC NUC10i7FN, NUC10i5FN và NUC10i3FN. Cần có trình điều khiển âm thanh này nếu bạn định kết nối micrô hoặc tai nghe với giắc cắm âm thanh.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.