Trình điều khiển video BMC tích hợp cho các hệ thống máy chủ Dựa trên Intel® Server Board M10JNP2SB

19467
11/1/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển video BMC tích hợp.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 3.6 MB
  • SHA1: 4889EA1700B2F6D937AFB32B16D34BA26B2AD8AD

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển Video BMC tích hợp cho các Hệ thống Máy chủ Intel® Server Board M10JNP2SB.

  • Windows® 10 32 và 64-bit
  • Windows Server 2016* 64-bit
  • Windows Server 2019* 64-bit

Tiện ích Cài đặt Phần mềm cài đặt các tệp cơ bản vào hệ điều hành mục tiêu.

Các tệp này tương tác với hệ điều hành để cấu hình các thành phần để đảm bảo hoạt động bình thường.

Vui lòng tham khảo tập tin readme để biết thông tin chi tiết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.