Trình điều khiển Windows* cho bộ chuyển ® PCIe* Intel®

19465
10/15/2019

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Windows phiên bản 11.21.4.279 cho bộ chuyển mạch PCIe Intel® AXXP3SWX08040 và AXXP3SWX08080.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 35.3 KB
  • SHA1: 3B59228AA2D7F7BA271278302FCC2F6E236324F4

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này bao gồm trình điều khiển Windows cho bộ chuyển mạch Intel® PCIe* AXXP3SWX08040 và AXXP3SWX08080.

Cách cài đặt

Xem "Driver Installation instructions.txt" có trong gói để biết hướng dẫn cài đặt chi tiết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.