Intel® RSTCLI Pro cho bộ Intel® Optane™ mềm

19462
11/3/2021

Giới thiệu

Tiện ích CLI Pro Intel® RST có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động tăng tốc cơ bản trên các hệ thống có ® bộ nhớ Intel® Optane.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Kích thước: 2.3 MB
 • SHA1: 454D52AFF8B1A441CC35BE6401CCB88B2AE8C9D6

Mô tả chi tiết

Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) CLI Pro là một tiện ích dòng lệnh dành cho Windows® 10 có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động cơ bản trên các hệ thống có khả năng bộ nhớ Intel® Optane™ như sau:

 • Cho phép tăng tốc
 • Vô hiệu hóa khả năng tăng tốc
 • Xem tiến trình của hành động Bật/Tắt

Ghi chú:

 • Đây là một tiện ích quản lý cho các Intel® Optane™ bộ nhớ có khả năng và các ứng dụng được hỗ trợ. Vui lòng xem Readme để biết thêm chi tiết về việc sử dụng và Hướng dẫn Cài đặt (Yêu cầu Tối thiểu Phần 1.2) để biết chi tiết yêu cầu đầy đủ
 • Trình điều khiển Intel® RST Windows* (đi kèm với gói này) phải được cài đặt trước khi sử dụng ứng dụng này, vì phiên bản ứng dụng và trình điều khiển phải khớp nhau:
  • Giải nén gói 'f6flpy-x64.zip'.
  • Nhấp chuột phải vào menu Bắt đầu của Windows và mở Trình quản lý thiết bị.
  • Trong phần 'Bộ điều khiển Lưu trữ' nhấp chuột phải vào 'Chipset Intel® SATA/PCIe RST Premium Controller'.
  • Chọn 'Cập nhật trình điều khiển'.
  • Trong Hộp thoại Mở, chọn 'Duyệt máy tính của tôi để tìm phần mềm trình điều khiển'.
  • Duyệt đến vị trí của thư mục f6flpy được giải nén trước đó và nhấp vào 'Tiếp theo'.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.