Intel RST CLI Pro cho bộ nhớ Intel® Optane™

19462
6/21/2023

Giới thiệu

Tiện ích Intel RST CLI Pro có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động tăng tốc cơ bản trên các hệ thống có khả năng bộ nhớ Intel® Optane.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Windows 10 Family*
  • Kích thước: 2.1 MB
  • SHA1: AA80CE1FD931F4684E10737D4C913E54E5E28983

Mô tả chi tiết

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel (Intel RST) CLI Pro là một tiện ích dòng lệnh cho Windows® 10 có thể được sử dụng để thực hiện các thao tác cơ bản trên các hệ thống có khả năng bộ nhớ Intel®® Optane™ như sau:

  • Bật tăng tốc
  • Vô hiệu hóa tăng tốc
  • Xem tiến trình của hành động Bật/Tắt

Ghi chú:

  • Đây là một tiện ích quản lý cho các hệ thống có khả năng bộ nhớ Intel® Optane™ và các cách sử dụng được hỗ trợ. Vui lòng xem Readme để biết chi tiết sử dụng và Hướng dẫn cài đặt (Phần yêu cầu tối thiểu 1.2) để biết chi tiết yêu cầu đầy đủ
  • Trình điều khiển Intel® RST Windows* phải được cài đặt trước khi sử dụng ứng dụng này, vì phiên bản của ứng dụng và trình điều khiển phải khớp

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.