Hệ thống Máy chủ Intel® mềm cập nhật hệ thống UEFI dòng sản phẩm S9200WK (SUP)

19458
9/12/2019

Giới thiệu

Cung cấp Hệ thống Máy chủ Intel® cấp cho dòng sản phẩm S9200WK gói cập nhật vi chương trình và BIOS cho UEFI. (2X010062)

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 26.6 MB
 • SHA1: 944CA1615DB2E6ABE000C7D7858B1BAE04FB1C28

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Intel đặc biệt khuyến nghị bạn nên đọc toàn bộ tệp ReadMe_&_Update_Instructions-WKP.txt trước khi thực hiện cập nhật hệ thống. Xác minh rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu được ghi lại đảm bảo cập nhật thành công và cung cấp chức năng hệ thống đáng tin cậy nhất sau khi đã hoàn thành cập nhật.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất sau:

 • BIOS hệ thống: 2X010062
 • Chương trình cơ sở ME: 04.03.03.260
 • Chương trình cơ sở BMC: Purley_2.21.3b847efd
 • FRUSDR: S9200WK_0.22_FRUSDR

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở

 • iFlash32_V14_1_Build13_V14_0_Build13
 • FWPIAUPD_v14_1_Build13_v14_0_Build10
 • FRUSDR_V14_1_Build15_V14.0_Build12

Sản phẩm được hỗ trợ

Hệ thống Máy chủ Intel® dòng sản phẩm S9200WK

Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng trước khi sản xuất.

Ghi chú quan trọng

 • Tất cả các bản cập nhật được cung cấp trong gói này đều được cài đặt chỉ sử dụng môi trường vận hành UEFI nhúng.
 • Không sửa đổi bất kỳ tệp lệnh nào. Các kịch bản như được viết sẽ cung cấp trải nghiệm cập nhật đáng tin cậy nhất.
 • Nếu vì bất kỳ lý do gì, BIOS hệ thống, Chương trình cơ sở BMC hoặc dữ liệu FRU&SDR cần được cài đặt lại sau khi thực hiện cập nhật ban đầu, gói bao gồm các tệp lệnh độc lập có thể chạy riêng lẻ. Các tệp này bao gồm: UpdBIOS.nsh, UpdMe.nsh, UpdFD.nsh, fwUpdateBMC.nsh và updS9200WK.nsh. KHÔNG sử dụng các tệp này cho đến khi hệ thống được cập nhật và sử dụng tệp Startup.nsh.

Quy trình cập nhật

 • Giải nén nội dung của gói cập nhật và sao chép tất cả các tệp vào thư mục gốc trên ổ di động USB.
 • Cắm ổ di động USB vào bất kỳ cổng USB nào có sẵn trên hệ thống máy chủ để được cập nhật.
 • Bật nguồn máy chủ.
 • Hệ thống sẽ tự động truy cập vào uEFI Shell và bắt đầu quá trình cập nhật.
 • Khởi động lại hệ thống sau khi quá trình cập nhật đã hoàn thành thành công.

Cảnh báo: KHÔNG làm gián đoạn hoặc khởi động lại hoặc tháo điện năng ra khỏi hệ thống của bạn trong quá trình cập nhật. Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không hoạt động được.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.