Cập Hệ thống Máy chủ Intel® cập nhật vi chương trình và BIOS dòng sản phẩm S9200WK (FSUP_BIOS/ME/BMC/FRU)

19457
4/7/2022

Giới thiệu

Cung cấp gói cập nhật vi chương trình và BIOS cho Hệ thống Máy chủ Intel® sản phẩm S9200WK.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 80.1 MB
 • SHA1: DB8729E73A8ABEC4CB03B7685057398D4C5D2D3A

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho dòng sản phẩm Hệ thống Máy chủ Intel® S9200WK dành cho Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và Môi trường Thực thi Windows* Preboot.

Mục đích

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

 • BIOS hệ thống - 22.01.0098
 • Chương trình cơ sở ME - 04.01.04.601
 • Chương trình cơ sở BMC - 2.88.6999d21a
  • Lưu ý: Bắt đầu từ BMC 2.48.ce3e3bd2 triển khai các quy tắc bảo mật mới về độ phức tạp của mật khẩu, vui lòng tham khảo TA-1161 để biết thêm chi tiết.
 • FRUSDR - 0,35

Để xem bản cập nhật chương trình cơ sở và mẹo khắc phục sự cố

Ghi chú

Bắt đầu từ BMC BMC v2.21, khi Chế độ kiểm soát chính sách KCS được định cấu hình là "Từ chối TẤT CẢ" trên BMC EWS, BMC và FRUSDR không thể được nâng cấp/hạ cấp như hành vi mong đợi. Cập nhật vẫn có thể được thực hiện thông qua Redthernet hoặc BMC EWS

Tham khảo ghi chú phát hành trước để biết thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.

Bắt đầu từ BMC v1.89, theo mặc định BMC chỉ cho phép bộ mã hóa 17, sử dụng nó, bạn phải thêm "-C 17" trong lệnh ipmitool.

Bắt đầu từ BMC v2.21, Khi chế độ điều khiển KCS được đặt trong giới hạn và từ chối tất cả chế độ, màn hình hiển thị trang BMC EWS CPU và DIMM trắng hoặc DC cuối cùng trên thông tin cấu hình.

Bạn phải cài đặt gói cập nhật này bằng Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) v14.1 bản dựng 14 trở lên.

Tham khảo Hướng dẫn cài đặt Hệ điều hành P1 sau để giải quyết vấn đề trình điều khiển P2A ASPEED:

 • RHEL73_InstallationGuide_Rev1,00
 • SLES12_InstallationGuide_Rev1,00
 • WinSrv16_InstallationGuide_Rev1,00

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.