Công cụ phát hiện bảo mật và quản lý hội tụ ® Intel (Intel® CSME) cho các hệ thống kế thừa

19451
9/4/2019

Giới thiệu

Công cụ đánh giá lỗ hổng đối với lỗ hổng Intel SA-00086 trên các hệ thống có bộ xử lý Intel® Thế hệ thứ 2 - Core thế hệ thứ 6 (phiên bản ME 6.x-10.x)

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Windows 10*
 • Kích thước: 1.8 MB
 • SHA1: 05A2956EE722E7AEC7E0D45C09839C0740BC3456
 • Linux*
 • Kích thước: 789.4 KB
 • SHA1: 25BCEA4C44C1F795C83353C16568BDA6067F430C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ phát hiện Intel CSME cho các hệ thống Legacy cho phép người dùng cục bộ hoặc quản trị viên CNTT xác định xem một hệ thống chạy các phiên bản firmware ® Quản lý Động cơ 6.x đến 10.x có dễ bị khai thác được ghi lại trong Intel Security Advisory Intel-SA-000086 hay không. Nó cho phép bạn xác định phiên bản của Intel® Management Engine hoặc Converged Security and Management Engine hiện đang chạy trên hệ thống của bạn.

QUAN TRỌNG: Công cụ này chỉ hoạt động trên các hệ thống chạy Intel® Management Engine 6.x-10.x (thường được tìm thấy trên các hệ thống có bộ xử lý Intel 2nd-5th Gen Core). Đọc bên dưới để biết thêm thông tin. Nếu hệ thống của bạn có bộ xử lý mới hơn hoặc phiên bản ME 11.x trở lên, bạn có thể sử dụng Công cụ phát hiện Intel CSMEtiêu chuẩn .

CSME_Detection_Tool_Legacy_Windows.zip: Đối với người dùng Windows*

Bản tải xuống này chứa hai phiên bản của công cụ:

  • Phiên bản đầu tiên là một công cụ GUI tương tác khám phá các chi tiết phần cứng và phần mềm của thiết bị và cung cấp đánh giá rủi ro. Phiên bản này được khuyến khích để đánh giá cục bộ hệ thống.
  • Phiên bản thứ hai của công cụ là một bảng điều khiển có thể thực thi lưu thông tin khám phá vào sổ đăng ký Windows * và / hoặc vào tệp XML. Phiên bản này thuận tiện hơn cho các quản trị viên CNTT muốn thực hiện khám phá hàng loạt trên nhiều máy để tìm các hệ thống nhắm mục tiêu cập nhật firmware.

CSME_Detection_Tool_Legacy_Linux.tar.gz: Đối với người dùng Linux*

  • Phiên bản Linux của công cụ này là một dòng lệnh có thể thực thi sẽ hiển thị đánh giá rủi ro cho hệ thống đang được thử nghiệm.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.