Công cụ phát hiện Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME) cho các Hệ thống kế thừa

19451
9/4/2019

Giới thiệu

Công cụ đánh giá lỗ hổng đối với lỗ hổng Intel SA-00086 trên các hệ thống có bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 - Core thế hệ thứ 6 (ME phiên bản 6.x-10.x)

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • Kích thước: 1.8 MB
 • SHA1: 05A2956EE722E7AEC7E0D45C09839C0740BC3456
 • Linux*
 • Kích thước: 789.4 KB
 • SHA1: 25BCEA4C44C1F795C83353C16568BDA6067F430C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ phát hiện Intel CSME cho các hệ thống kế thừa cho phép người dùng cục bộ hoặc quản trị viên CNTT xác định xem một hệ thống chạy các phiên bản chương trình cơ sở Động cơ Quản lý Intel® 6.x đến 10.x có dễ bị khai thác được ghi nhận trong Intel Security Advisory Intel-SA-000086 hay không. Nó cho phép bạn xác định phiên bản của công cụ Động cơ Quản lý Intel® hội tụ và bảo mật và quản lý hiện đang chạy trên hệ thống của bạn.

QUAN TRỌNG: Công cụ này chỉ hoạt động trên các hệ thống chạy Động cơ Quản lý Intel® 6.x-10.x (thường được tìm thấy trên các hệ thống có bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 2-5). Đọc bên dưới để biết thêm thông tin. Nếu hệ thống của bạn có bộ xử lý mới hơn hoặc ME phiên bản 11.x trở lên, bạn có thể sử dụng Công cụ phát hiện Intel CSME tiêu chuẩn.

CSME_Detection_Tool_Legacy_Windows.zip: Dành cho người dùng Windows*

Bản tải xuống này bao gồm hai phiên bản của công cụ:

  • Phiên bản đầu tiên là một công cụ GUI tương tác khám phá các chi tiết phần cứng và phần mềm của thiết bị và cung cấp đánh giá rủi ro. Phiên bản này được khuyến nghị để đánh giá cục bộ hệ thống.
  • Phiên bản thứ hai của công cụ là tệp thực thi bảng điều khiển lưu thông tin khám phá vào đăng ký Windows* và/hoặc vào tệp XML. Phiên bản này thuận tiện hơn cho các quản trị viên CNTT muốn thực hiện khám phá số lượng lớn trên nhiều máy để tìm hệ thống nhắm mục tiêu cho các bản cập nhật chương trình cơ sở.

CSME_Detection_Tool_Legacy_Linux.tar.gz: Đối với người dùng Linux*

  • Phiên bản Linux của công cụ này là tệp thực thi dòng lệnh sẽ hiển thị đánh giá rủi ro cho hệ thống đang được thử nghiệm.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.