Tiện ích Đồng hồ Bấm giờ Intel® NUC

19446
3/24/2021

Giới thiệu

Cung cấp Intel® TIỆN ÍCH và Trình điều khiển Bộ đồng hồ Bấm giờ NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10*
 • Kích thước: 2.2 MB
 • SHA1: 18942E6E1A3C84CE1C783698207E020A5B17454D
 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 684 KB
 • SHA1: E681F49465C473D3ECC5AC26A81EF74FB2F7B389

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công nghệ Intel® Watchdog Timer Utility phép một bộ Máy tính mini Intel® NUC, Bộ dụng cụ hoặc bo mạch tận dụng bộ đếm thời gian của cơ quan giám sát phần cứng của nền tảng để giám sát nếu một ứng dụng vẫn chạy. Nếu ứng dụng được giám sát ngừng phản hồi, Intel® Watchdog Timer Utility có thể giúp giải quyết vấn đề này bằng cách tự động khởi động lại phiên bản không thành công của một ứng dụng, ghi lại hoạt động để xử lý sự cố.

Hướng dẫn cài đặt

 1. Cài đặt trình điều khiển Đồng hồ Bấm giờ Intel®
  1. Tải xuống Intel WatchDog Timer.msi
  2. Để biết hướng dẫn cài đặt, hãy tham khảo Hướng dẫn Sử dụng (phần 3.2 Cài đặt Trình điều khiển))
 2. Cài đặt ứng Intel® Watchdog Timer Utility hành
  1. Trước khi cài đặt thủ công ứng dụng trên Windows® 10 20H1 hoặc 20H2, kết nối với internet và bật Chế độ nhà phát triển Windows. Hướng dẫn có thể được tìm thấy ở đây.
  2. Trích xuất tệp ZIP thứ hai, sau đó nhấp chuột phải vào appxbundle và chọn Cài đặt.
  3. Nếu bạn cần sử dụng phương pháp cài đặt DISM, vui lòng tham khảo hướng dẫn được tìm thấy ở đây để tìm hiểu cách cài đặt DISM cài đặt appxbundle bằng cách sử dụng quản trị viên PowerShell.

Cách sử dụng tiện ích này
Xem hướng dẫn Intel® Watchdog Timer Utility sử dụng của bạn.

Các hệ điều hành được hỗ trợ:

Windows® 10 Pro
Windows® 10 Enterprise
Windows® 10 IOT Enterprise

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.