Công cụ cấu hình cổng Ethernet - EFI*

19440
5/7/2024

Giới thiệu

Tải xuống cho Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - EFI*

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 1 MB
 • SHA256: 2962EAEB55BA4AB6BA959DD5E05CCBE5D14F39B906166E532B03D8CC1A5B7BDC

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (EPCT) là một tiện ích dòng lệnh cho phép người dùng thay đổi loại liên kết của thiết bị. Các loại được hỗ trợ được xác định trong NVM của bộ điều hợp. Tiện ích này chỉ hiển thị các thiết bị có khả năng hỗ trợ cấu hình lại.

Lưu ý: Cần khởi động lại ngay lập tức để áp dụng các thay đổi cấu hình. Trên các hệ thống chạy Oracle* Solaris* 11, bạn phải thực hiện khởi động lại toàn bộ, không được khởi động lại nhanh.

Hệ điều hành được hỗ trợ

 • Máy chủ Microsoft Windows*
 • Nhân Linux*
 • Red Hat* Enterprise Linux*
 • Máy chủ doanh nghiệp SUSE* Linux
 • UEFI
 • Oracle* Solaris*
 • VMware* ESXi*
 • Freebsd*

Ghi chú: Trên các hệ thống chạy Linux, FreeBSD, Solaris hoặc ESXi, trình điều khiển cơ sở phải có mặt để EPCT hoạt động chính xác.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với thiết bị Intel® Ethernet của mình không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.