Công cụ cấu hình cổng Ethernet - EFI*

19440
6/14/2019

Giới thiệu

Tải xuống cho Intel® Ethernet Port Configuration Tool - EFI* (1.34.4.1).

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 885.3 KB
  • SHA1: 80AF3363F53D1BB0F148CA46366FED466BD4F4F6

Mô tả chi tiết

Tổng quan
Công cụ cấu hình cổng Intel® Ethernet là một tiện ích dòng lệnh cho phép bạn thay đổi loại liên kết của thiết bị. Các loại được hỗ trợ được xác định trong NVM của bộ điều hợp. Tiện ích này chỉ hiển thị các thiết bị có khả năng hỗ trợ cấu hình lại.

Ghi: Cần khởi động lại để áp dụng các thay đổi cấu hình. Trên các hệ thống chạy Oracle * Solaris * 11, bạn phải thực hiện khởi động lại toàn bộ, không phải khởi động lại nhanh.

Hệ điều hành được hỗ trợ
Windows Server* 2008 R2 trở lên
Windows PE 6 trở lên
Linux* Kernel 3.x/4.x trở lên
Red Hat* Enterprise Linux* 6.10 trở lên
SUSE* Linux Enterprise Server 12 SP4 trở lên
UEFI 2.3 trở lên
Oracle* Solaris* 11
VMware* ESXi* 5.5 trở lên
FreeBSD* 12 trở lên

Ghi: Trên các hệ thống chạy Linux, FreeBSD, Solaris hoặc ESXi, trình điều khiển cơ sở phải có mặt để Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet Intel® hoạt động chính xác.

Bạn bối rối không biết tải xuống cái gì?

Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn với Intel® Driver &; Support Assistant.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.