Công cụ cấu hình cổng Ethernet - FreeBSD*

19438
11/22/2022

Giới thiệu

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - FreeBSD*

Các bản tải xuống sẵn có

 • FreeBSD*
 • Kích thước: 1.6 MB
 • SHA1: 6DF425ACF49B4F756D5A0FD792D67D3464A58C86
 • FreeBSD*
 • Kích thước: 1.6 MB
 • SHA1: A54E881D31617470479003C6C145CE59219A1A23

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (EPCT) là một tiện ích dòng lệnh cho phép người dùng thay đổi loại liên kết của một thiết bị. Các loại được hỗ trợ được định nghĩa trong NVM của bộ điều hợp. Tiện ích này chỉ hiển thị các thiết bị
có khả năng hỗ trợ cấu hình lại.

LƯU Ý: Cần khởi động lại ngay lập tức để áp dụng các thay đổi cấu hình. Trên các hệ thống chạy Oracle* Rebootis* 11, bạn phải thực hiện khởi động lại hoàn toàn, không khởi động lại nhanh.

Các hệ điều hành được hỗ trợ

 • Microsoft Windows Server*
 • Nhân Linux*
 • Red Hat* Enterprise Linux*
 • Máy chủ Doanh nghiệp SUSE* Linux
 • UEFI
 • Oracle* Solaris*
 • VMWare* ESXi*
 • Freebsd*

Ghi chú: Trên các hệ thống chạy Linux, FreeBSD, Solaris hoặc ESXi, trình điều khiển cơ bản phải có mặt để EPCT hoạt động chính xác.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.