Công cụ Intel® VCUST

19434
6/27/2019

Giới thiệu

Cung cấp công cụ Intel® VCUST cho các sản phẩm Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 980.2 KB
  • SHA1: EC5B044E9DBA3B568E41EBF16B1ADCD5752048BB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Intel VCUST là một công cụ dòng lệnh được thiết kế để hỗ trợ các nhà tích hợp (những người thường làm việc trong môi trường sản xuất hoặc doanh nghiệp) với quá trình tùy chỉnh BIOS/SMBIOS, phun khóa sản phẩm Windows* (Kích hoạt OEM 3.0, OA3) của các sản phẩm Intel NUC. ®®

Các hệ điều hành được hỗ trợ:

Windows® 10
WinPE*
Nó dành cho hệ thống Windows 64 bit

LƯU Ý: VCUST phải được chạy trong đặc quyền quản trị viên.

Công cụ Intel® VCUST chỉ được hỗ trợ bởi các sản phẩm dựa trên BIOS Hình ảnh. Nếu Intel® NUC của bạn không có trong danh sách sản phẩm bên dưới, hãy tải xuống và sử dụng Công cụ tích hợp Intel® AptioV để thay thế.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.