Intel® Wireless Bluetooth® hành cho Dòng Intel® Wireless 7265 (Phiên bản C)

19432
5/21/2019

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm bản tải xuống Intel® Wireless Bluetooth® mới nhất (bao gồm cả trình điều khiển) có sẵn cho Dòng Intel® Wireless 7265 (Phiên bản C)

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 16.2 MB
 • SHA1: C6F989180A18C0077C4E2EB5BE74C612BE6276E5
 • Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 16.2 MB
 • SHA1: C6F989180A18C0077C4E2EB5BE74C612BE6276E5

Mô tả chi tiết

Cảnh báo

Khách hàng thân thiết, vì Phần mềm này liên quan đến các sản phẩm "Kết thúc vòng đời", nó có thể chứa các lỗ hổng bảo mật. Intel không có ý định cung cấp các bản cập nhật để giảm thiểu bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong Phần mềm này, cho dù hiện đã biết hay được phát hiện ra trong tương lai. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO BAO GỒM BẢO HÀNH VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, KHÔNG VI PHẠM HOẶC SỰ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Intel không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác trong Phần mềm.

Mục đích

Đây là nơi bạn có thể tải xuống Intel® Wireless Bluetooth và trình điều khiển mới nhất có sẵn cho các sản phẩm Dòng Intel® Wireless 7265 (Rev. C) sau:

 • Intel® Wireless-AC 7265 Băng Tần Kép (Phiên bản C)
 • Intel® Wireless-N 7265 Băng tần kép (Phiên bản C)
 • Intel® Wireless-N 7265 (Phiên bản C)

Hỗ trợ hệ điều hành và các phiên bản

 • Windows® 10:
  Phiên bản gói = 21.10.1
  Phiên bản trình điều khiển = 20.100.5.1

Thông báo quan trọng: Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth cho Hệ điều hành Windows 7*, Windows 8* và Windows 8.1* không còn được cung cấp cho sản phẩm Intel® Wireless 7265(Rev. C).

Tệp nào để chọn

 • BT_21.10.1_64_Win10.exe - dành cho Windows 10®, 64-bit
 • BT_21.10.1_32_Win10.exe - dành cho Windows 10®, 32-bit

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên máy tính của bạn.
 2. Nhấp đúp vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Giới thiệu về trình điều khiển và phần mềm của Intel®

Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của mình trước khi cài đặt phần mềm hoặc trình điều khiển của chúng tôi vì chúng có thể cung cấp phần mềm hoặc trình điều khiển được cấu hình cụ thể cho hệ thống của bạn.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.