Phần mềm DCPM cho Intel® Optane™ DC bền bỉ dành cho Windows* Server 2019

19428
9/21/2020

Giới thiệu

Phần mềm DCPM cho Intel® Optane™ DC mềm không đổi dành cho Windows* Server 2019 (01.00.00.3506)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 14.9 MB
  • SHA1: 02A8FA5CA796C6064FAD68A445F38D54ED293E96

Mô tả chi tiết

Tải xuống Phần mềm DCPM cho Intel® Optane™ DC bền bỉ dành cho Windows* Server 2019

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.