Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS dòng S2600WFTF cho UEFI

19426
5/1/2019

Giới thiệu

Cung cấp Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng S2600WFTF cho UEFI.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 34.7 MB
  • SHA1: 63C613808029DB3D4E1FAE73D9F64141961F14D3

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Intel đặc biệt khuyến nghị bạn nên đọc toàn ReadMe_&_Update_SUP.txt trước khi thực hiện cập nhật hệ thống. Xác minh rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu đã ghi sẽ đảm bảo cập nhật thành công và cung cấp chức năng hệ thống đáng tin cậy nhất sau khi đã hoàn thành cập nhật.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất sau:

BIOS hệ thống - BIOS: X104: bao gồm BIOS-SE5C620.86B.01.00.0104, FPKSI-3.50, ME-04.00.04.294
BMC - X0114: 1.43.00000104
FRUSDR - 1,45

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở

SYSFWUPDT_V14_1_Build2
FWPIAUPD_v14_1_Build12
FRUSDR_V14_1_Build11

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.