Thunderbolt™ 3 điều khiển kế thừa cho Windows® 10 cho Intel® NUC

19421
2/22/2019

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Thunderbolt™ bus dành cho các sản phẩm Intel® NUC sử dụng Windows® 10.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 6 MB
  • SHA1: 2CB25C68D6C3D0B5954AD83BD61E4AA38AD285EC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Thunderbolt™ bus dành cho các sản phẩm Intel® NUC có Thunderbolt sử dụng Windows® 10. Trình điều khiển này là bắt buộc nếu bạn dự định kết nối các Thunderbolt thiết bị.

Lưu ý

Bạn phải có một thiết bị Thunderbolt kết nối trong khi chạy trình cài đặt.

Các hệ điều hành được hỗ trợ

  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 4 năm 2018 1803 (RS4)

Có gì mới trong bản phát hành này?

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, có gì mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết trong phiên bản trình điều khiển này.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.