Intel® Performance Maximizer cho Bộ xử lý dữ liệu Intel® Core™ 9

19420
2/25/2020

Giới thiệu

Bản ghi này tải xuống xml cho các Intel® Performance Maximizer.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 1.5 GB
  • SHA1: 3DC3D93AAE7D5DB9E40445F6CFAFBA52171CBCA3
  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 1.5 GB
  • SHA1: 8697AC9ABA156B9249D96A98216366E90AF0AA18

Mô tả chi tiết

Intel® Performance Maximizer là một công cụ ép xung bộ xử lý tự động siêu thông minh, cải tiến. Công cụ này làm cho nó dễ dàng hơn bao giờ hết để tùy chỉnh linh hoạt một bộ xử lý Intel đã mở khóa dựa trên tiềm năng hiệu suất cá nhân của nó. Cho dù bạn đang tìm kiếm một tăng tốc độ bổ sung để đạt được lợi thế cạnh tranh khi chơi game hoặc cần hệ thống của bạn bắt kịp với sự sáng tạo của mình, Intel® Performance Maximizer là một cách mới để tự tin mang lại hiệu suất bổ sung cho hệ thống của bạn.

Lưu ý quan trọng: Windows® 10, RS5 64-bit (Phiên bản 1809) hoặc mới hơn

Có hai trình cài đặt riêng biệt dựa trên sku bộ xử lý.

  • Một trình cài đặt cho i9-9900K, i9-9900KF và i9-9900KS, sus có tên "Core i9-9900K 9900KF 9900KS - v1.0.4.zip"
  • Một trình cài đặt khác cho s skus i5-9600K, i5-9600KF, i7-9700K và i7-9700KF với tên "Core i5-9600K_F và Core i7-9700K_F - v1.0.4.zip"

Lưuý : Cùng một hướng dẫn sử dụng và ghi chú phát hành được sử dụng cho các bản tải xuống sau: 29435 và 29436

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.