Intel® Chipset Device Software cho NUC8i7IN, NUC8i5IN

19415
4/19/2019

Giới thiệu

Intel® Chipset Device Software hành Bộ công cụ Intel® NUC NUC8i7INH và NUC8i5INH

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 5.4 MB
  • SHA1: 9A457B22FBCDE7CB4CDCCA29D7C5419C070D9312

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cài Intel® Chipset Device Software hành cho Intel® NUC NUC8i7INH và NUC8i5INH

Điều quan trọng là phải cài đặt phần mềm này trước sau khi cài đặt hệ điều hành Windows*, trước khi cài đặt bất kỳ trình điều khiển thiết bị nào khác. Hành động này đảm bảo Windows nhận ra tất cả các thành phần chipset. Nếu hệ điều hành không thể xác định tất cả các thành phần chipset, bạn có thể gặp phải các vấn đề sau:

  • Dấu hỏi màu vàng trong Trình quản lý thiết bị
  • Các thiết bị không xác định trong Trình quản lý thiết bị

Lưu ý

Sau khi Intel Chipset Device Software đặt trên Intel NUC, bạn sẽ không cần phải cập nhật lên phiên bản mới hơn.

Phiên bản phần mềm trong Trình quản lý thiết bị: 10.1.15.5
Phiên bản phần mềm trong Bảng điều khiển (Ứng dụng & Tính năng): 10.1.17861.8101

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.