Intel® Management Engine điều khiển cho Windows 7*

19407
3/26/2019

Giới thiệu

Cung cấp Intel® Management Engine điều khiển cho Windows 7* cho Gia đình bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 6, 7 và 8 (Sky Lake,Kaby Lake và Kaby Lake R).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 182.1 MB
  • SHA1: BC2CFDE796A0CF7A00679A16136D43D2A4BAFA71

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.