Intel® Management Engine điều khiển cho Windows 8.1* và Windows® 10

19406
3/26/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Intel® Management Engine cho Windows 8.1* và Windows® 10 hỗ trợ gia đình bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 6, 7 và 8 hỗ trợ (Sky Lake,Kaby Lake và Kaby Lake R).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 291.2 MB
  • SHA1: F842F61A15B34E991C0F1C933DC3D79645341AC3

Mô tả chi tiết

Intel® Management Engine điều khiển cho Windows 8.1* và Windows® 10 hỗ trợ

  • Gia đình bộ xử lý Intel® Core™ thứ 6 (Sky Lake)
  • Gia đình bộ xử lý Intel® Core™ thứ 7 (Kaby Lake)
  • Gia đình bộ xử lý Intel® Core™ thứ 8 (Kaby Lake R)

Để biết chi tiết về nội dung và hướng dẫn cài đặt, hãy tham khảo Intel(R)_ME_SW_IG_Rev1p0.pdf trong bản tải xuống.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.