Thunderbolt™ 3 điều khiển DCH cho Windows® 10 cho Intel® NUC

19402
12/4/2020

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển bus Thunderbolt™ tương thích DCH cho các ® Intel® NUC sử dụng Windows® 10.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10* (20H2), Windows 10* (20H1), Windows 10* (RS5), Windows 10, 64-bit*, Windows 10* (19H2), Windows 10* (21H1), Windows 10* (19H1)
  • Kích thước: 32.5 MB
  • SHA1: 0FEDFCD6311C396F9ABFEABDB86A8AAF71A0B966

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển bus Thunderbolt™ chuẩn DCH cho các sản phẩm Intel® NUC có công nghệ Thunderbolt sử dụng Windows® 10. Trình điều khiển này là bắt buộc nếu bạn dự định kết nối các Thunderbolt thiết bị.

Trình điều khiển DCH là gì? Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Cách cài đặt

Nhấp đúp Thunderbolt™ Installer.exe phần mềm.

Lưu ý

Nếu trình điều khiển không cài đặt và bạn đang sử dụng hệ điều hành được hỗ trợ, hãy thử một hoặc cả hai điều sau:

  • Cắm một Thunderbolt máy tính xách tay vào Intel NUC và chạy lại trình cài đặt.
  • Gỡ cài đặt trình điều khiển hiện tại, sau đó chạy lại trình cài đặt.

Trung tâm Thunderbolt điều khiển của bạn phải tự động tải xuống sau khi trình điều khiển được cài đặt và nếu hoặc khi bạn kết nối với Internet. Nếu không, bạn có thể tải xuống từ liên kết này: Thunderbolt mềm Trung tâm Điều khiển (có sẵn trên Microsoft Store)

Trung tâm Thunderbolt điều khiển cho phép bạn phê duyệt và quản lý các Thunderbolt thiết bị khác.

Một số bộ phận CNTT có thể có chính sách nhóm ngăn bạn tải xuống các ứng dụng từ Windows Store. Họ có thể chọn thiết lập một cửa hàng riêng với các ứng dụng đã được phê duyệt. Xem các mục sau để biết thêm thông tin:

Các hệ điều hành được hỗ trợ

  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 10 năm 2018 1809 (RS5)
  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 5 năm 2019 1903 (19H1)
  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 11 năm 2019 1909 (19H2)
  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 5 năm 2020 2004 (20H1)
  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 10 năm 2020 (20H2)

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.