Trình điều khiển đồ họa Intel cho Windows® 10 Enterprise LTSB cho Intel® NUC

19393
10/6/2017

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa Intel cho Windows® 10 Enterprise 2015 LTSB trên Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB*
  • Kích thước: 281.2 MB
  • SHA1: 58CC403430AE2A6F624A1084C5CD21468F136F50

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển đồ họa Intel cho Windows® 10 Enterprise 2015 LTSB trên Intel® NUC.

Hỗ trợ cho:

Nền tảng:
Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 6 (Skylake)
Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 7 (Kaby Lake)
Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 8 (Coffee Lake)
Hồ Apollo

Hệ điều hành:
Microsoft Windows* 10 64-bit - 1507 (HĐH bản dựng 10240)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.