Trình điều khiển đồ họa Intel cho Windows® 10 Enterprise LTSB cho Intel® NUC

19393
10/6/2017

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa Intel cho Windows® 10 Enterprise 2015 LTSB trên NUC ® Intel.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB*
  • Kích thước: 281.2 MB
  • SHA1: 58CC403430AE2A6F624A1084C5CD21468F136F50

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển đồ họa Intel cho Windows® 10 Enterprise 2015 LTSB trên NUC ® Intel.

Hỗ trợ cho:

Nền tảng:
Gia đình bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 6 (Skylake)
Gia đình bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 7 (Kaby Lake)
Gia đình bộ xử lý Intel thế hệ thứ 8 ® Core™ (Coffee Lake)
Hồ Apollo

Hệ điều hành):
Microsoft Windows* 10 64-bit - 1507 (OS build 10240)

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.