Trình điều khiển đồ họa Intel cho Windows® 10 Enterprise LTSB cho Intel® NUC

19393
1/4/2018

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa Intel cho Windows® 10 Enterprise 2016 LTSB trên Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB*
  • Kích thước: 315.8 MB
  • SHA1: 4D219036B921DF45E9E954111ACC1EBD2DE5CFAE

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển đồ họa Intel cho Windows® 10 Enterprise 2016 LTSB trên Intel® NUC.

Hỗ trợ cho:

Nền tảng:
Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 6 (Skylake)
Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 7 (Kaby Lake)
Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 8 (Coffee Lake)
Hồ Apollo
Hồ GeminI

Hệ điều hành:
Microsoft Windows* 10 64-bit - 1607 (HĐH xây dựng 14393) - RS1
Microsoft Windows* 10 64-bit - 1703 (HĐH build 15063) - RS2
Microsoft Windows* 10 64-bit - 1709 (HĐH build 16299) - RS3

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.