Công cụ phát hiện phiên bản công cụ quản lý và bảo mật hội tụ ® Intel (Intel® CSMEVDT)

19392
6/8/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa một công cụ để xác định xem một hệ thống có bị ảnh hưởng bởi các tư vấn bảo mật gần đây của Intel không. (5.1.0.0)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows* 8.1, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 2.3 MB
  • SHA1: 80FABA536C890F6173AA6CBC904EEB4E4025FF75
  • Linux*
  • Kích thước: 425.8 KB
  • SHA1: DCB6CF3497FFD6D6865771472FBAD0EE4043C3DB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ phát hiện phiên bản công cụ quản lý và bảo mật hội tụ ® Intel (Intel® CSMEVDT) hỗ trợ phát hiện các lỗ hổng bảo mật được mô tả trong các cố vấn bảo mật gần đây của Intel. Đọc bên dưới để biết thêm thông tin. Tham khảo Hướng dẫn người dùng có trong mỗi lần tải xuống để được hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng các công cụ.

CSME_Version_Detection_Tool_Windows.zip: Đối với người dùng Windows*

Bản tải xuống này chứa hai phiên bản của công cụ:

  • Phiên bản đầu tiên là một công cụ GUI tương tác khám phá các chi tiết phần cứng và phần mềm của thiết bị và cung cấp đánh giá rủi ro. Phiên bản này được khuyến khích để đánh giá cục bộ hệ thống.
  • Phiên bản thứ hai của công cụ là một bảng điều khiển có thể thực thi lưu thông tin khám phá vào sổ đăng ký Windows và / hoặc vào tệp XML. Phiên bản này thuận tiện hơn cho các quản trị viên CNTT muốn thực hiện khám phá hàng loạt trên nhiều máy để tìm các hệ thống nhắm mục tiêu cập nhật firmware.

CSME_Version_Detection_Tool_Linux.tar.gz: Đối với người dùng Linux*

Phiên bản của công cụ là một dòng lệnh có thể thực thi sẽ hiển thị đánh giá rủi ro cho hệ thống đang được thử nghiệm.

Chủ đề liên quan

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.