Intel® Converged Security and Management Engine Version Detection Tool (Intel® CSMEVDT)

19392
6/8/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa một công cụ để xác định xem hệ thống có bị ảnh hưởng bởi các tư vấn bảo mật gần đây của Intel không. (5.1.0.0)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows* 8.1, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 2.3 MB
  • SHA1: 80FABA536C890F6173AA6CBC904EEB4E4025FF75
  • Linux*
  • Kích thước: 425.8 KB
  • SHA1: DCB6CF3497FFD6D6865771472FBAD0EE4043C3DB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Hệ thống Intel® Converged Security and Management Engine Version Detection Tool (Intel® CSMEVDT) hỗ trợ phát hiện các lỗ hổng bảo mật được mô tả trong các tư vấn bảo mật gần đây của Intel. Đọc bên dưới để biết thêm thông tin. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng có trong mỗi lần tải xuống để biết hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng công cụ.

CSME_Version_Detection_Tool_Windows.zip: Dành cho người dùng Windows*

Bản tải xuống này bao gồm hai phiên bản của công cụ:

  • Phiên bản đầu tiên là một công cụ GUI tương tác khám phá các chi tiết phần cứng và phần mềm của thiết bị và cung cấp đánh giá rủi ro. Phiên bản này được khuyến nghị để đánh giá cục bộ hệ thống.
  • Phiên bản thứ hai của công cụ là tệp thực thi bảng điều khiển lưu thông tin khám phá vào đăng ký Windows và/hoặc vào tệp XML. Phiên bản này thuận tiện hơn cho các quản trị viên CNTT muốn thực hiện khám phá số lượng lớn trên nhiều máy để tìm hệ thống nhắm mục tiêu cho các bản cập nhật chương trình cơ sở.

CSME_Version_Detection_Tool_Linux.tar.gz: Đối với người dùng Linux*

Phiên bản của công cụ là tệp thực thi dòng lệnh sẽ hiển thị đánh giá rủi ro cho hệ thống đang được thử nghiệm.

Chủ đề liên quan

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.