Đồ họa Intel® - Trình điều khiển DCH BETA windows® 10

19387
10/19/2020

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Intel® Graphics Beta Driver cho thế hệ thứ 6, 7, 8, 9, 10 và 11, Apollo Lake, Gemini Lake, Amber Lake, Whiskey Lake, Comet Lake và Lakefield.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 399.4 MB
 • SHA1: 5FB69D05AD758B36B50EAEBE679DE62AE1F4B373
 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 390.3 MB
 • SHA1: 59B30C234EE06C578BEE84FC414080679823C085

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển BETA này được cung cấp để hỗ trợ Cập nhật Intel® oneAPI Beta 10 mới nhất cho các nhà phát triển.
Trình điều khiển này KHÔNG TƯƠNG THÍCH với Intel® cập nhật oneAPI Beta 8. Không cập nhật trình điều khiển này nếu bạn đang sử dụng Intel® cập nhật oneAPI Beta 8.
Lưu ý: Việc
cài đặt trình điều khiển đồ họa chung Intel này sẽ ghi đè lên trình điều khiển tùy chỉnh của nhà sản xuất máy tính (OEM) của bạn. Trình điều khiển OEM được chọn riêng và bao gồm các tính năng và giải pháp tùy chỉnh cho các vấn đề cụ thể của nền tảng. Trình điều khiển Intel chung cung cấp cho người dùng những cải tiến tính năng mới nhất và lớn nhất và sửa lỗi mà OEM có thể chưa tùy chỉnh để giải quyết các nhu cầu cụ thể của nền tảng. Người dùng có thể kiểm tra các phiên bản OEM phù hợp tại trang web OEM.*2
_______________________

Nổi bật

Nhận vé đầu tiên cho các giao dịch chơi game, cuộc thi, bản beta và nhiều hơn thế nữa với các Intel Software Gaming Access.

*2 Bạn có đang gặp phải lỗi ngăn chặn việc cập nhật trình điều khiển không? Hãy xem đây là lý do và một giải pháp.
Bất kỳ sự cố đồ họa nào được tìm thấy bằng trình điều khiển đồ họa chung Intel phải được báo cáo trực tiếp cho Intel. Khách hàng doanh nghiệp nên luôn sử dụng trình điều khiển OEM và báo cáo tất cả các vấn đề thông qua nhà cung cấp mà họ đã mua nền tảng và hỗ trợ thông qua.

Điểm nổi bật của nhà phát triển

Ghi chú*i
OneAPI Level Zero Loader dựa vào một mục đăng ký để tìm đường dẫn đến trình điều khiển Intel® Graphics Compute Runtime được định cấu hình trong quá trình cài đặt.
OneAPI Level Zero SDK độc lập chưa khả dụng, nhưng các tiêu đề và thư viện cần thiết có thể được tải xuống và xây dựng từ: https://github.com/oneapi-src/level-zero

Cài đặt trình điều Intel® Driver & Support Assistanttự động kiểm tra trình điều khiển thường xuyên và có thể cung cấp thông báo khi có trình điều khiển mới.

Đây là trình điều khiển DCH. Nhấp để biết thêm thông tin về trình điều khiển DCH.

Các phiên bản Hệ điều hành được hỗ trợ

 • Microsoft Windows® 10-64 - Cập nhật Fall Creators (1709)(RS3)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 4 năm 2018 (1803)(RS4)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 10 năm 2018 (1809)(RS5)
 • Microsoft Windows 10-64 – Cập nhật tháng 5 năm 2019 (1903)(19H1)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 11 năm 2019 (1909)(19H2)
 • Microsoft Windows 10-64 – Cập nhật tháng 5 năm 2020 (2004)(20H1)

Ghi chú

 • Định dạng tự cài đặt (. exe)là phương pháp cài đặt dễ dàng nhất và đề xuất của chúng tôi.
 • Định dạng cài đặt thủ công (. zip)dành cho các nhà phát triển và các chuyên gia CNTT.

Xem ReleaseNotes để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, v.v.

Hãy nhớ xem các gameplay.intel.com đềxuất cài đặt trò chơi dành cho nhiều game yêu thích khác trên máy tính của mình.

Giới thiệu về Intel® software điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.