Tiện ích cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) cho dòng bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet X550

19358
12/22/2023

Giới thiệu

Cung cấp tiện ích cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) cho dòng bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet x550

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
  • Kích thước: 51.3 MB
  • SHA256: 45DFF29AA070D8C4653875D5C7C6ECEBC340ADA74DC0EC25E0D376E2F0088EE1

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) trên bộ điều hợp Intel® Ethernet trong hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích Cập nhật NVM, tệp cấu hình, tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển cần thiết.

-------------------------------------------------------------

Nội dung tệp

X550_NVMUpdatePackage_v3_60_Windows.zip

X550_NVMUpdatePackage_v3_60_ESX.tar.gz

X550_NVMUpdatePackage_v3_60_FreeBSD.tar.gz

X550_NVMUpdatePackage_v3_60_Linux.tar.gz

X550_NVMUpdatePackage_v3_60_EFI.zip

-------------------------------------------------------------

Hướng dẫn sử dụng

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.