Tiện ích cập nhật bộ nhớ không bay hơi (NVM) cho Intel® Ethernet Network Adapter X550 Series

19358
3/29/2022

Giới thiệu

Cung cấp tiện ích cập nhật bộ nhớ không bay hơi (NVM) cho Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550 Series

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
  • Kích thước: 48.7 MB
  • SHA1: C4AFB238CAC445EA08090CAECD0EF648BAF3B544

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật bộ nhớ không bay hơi (NVM) trên bộ điều hợp Intel® Ethernet trong hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích NVM Update, tệp cấu hình, tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển cần thiết.

-------------------------------------------------------------

Nội dung tệp

X550_NVMUpdatePackage_v3_60_Windows.zip

X550_NVMUpdatePackage_v3_60_ESX.tar.gz

X550_NVMUpdatePackage_v3_60_FreeBSD.tar.gz

X550_NVMUpdatePackage_v3_60_Linux.tar.gz

X550_NVMUpdatePackage_v3_60_EFI.zip

-------------------------------------------------------------

Hướng dẫn sử dụng

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.