Tiện ích cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) cho bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet chuỗi X722 cho Intel® Server Board S2600ST và Dòng Intel Hệ thống Máy chủ Intel® M20MYP

19354
2/28/2020

Giới thiệu

Cung cấp tiện ích cập nhật NVM cho bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X722 cho Intel® Server Board dòng S2600ST và Hệ thống Máy chủ Intel® M20MYP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 38.7 MB
  • SHA1: ED32A5DEE2B75DEA728562D8452D5A0B532C3BBB

Mô tả chi tiết

Tải xuống Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Dòng bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X722 cho Intel® Server Board dòng S2600ST và Hệ thống Máy chủ Intel® M20MYP (4.10).

Lưu ý: Bạn cần cài đặt NVM v3.51 trước khi cập nhật lên phiên bản này.

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) trên các Intel® Ethernet điều hợp trong hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích cập nhật NVM, tệp cấu hình, các tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển bắt buộc.

Xem tệp readme thích hợp để biết thêm thông tin, chẳng hạn như giới hạn và điều kiện tiên quyết, yêu cầu UEFI và cách sử dụng lệnh.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.