Trình điều ® Wi-Fi Windows® 10 dành cho Bộ điều hợp ® không dây Intel

19351
7/20/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển gói Windows® 10 WiFi 22.60.0 cho dòng bộ điều hợp không dây Intel® AX200/9000/8000.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 31.9 MB
 • SHA1: 41DCBEFE7E26BBBA4E6738038BA79DB2FC912A74
 • Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 8.4 MB
 • SHA1: 94B0C60A327C5C9E4F50890F40F1F60D03400E2E

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói 22.60.0 cài đặt trình điều khiển Windows® 10 Wi-Fi cho các Bộ điều hợp Không ® Intel sau:

 • 22.60.0.6 cho AX210/AX201/AX200/9560/9260/9462/9461 (Chỉ có ở phiên bản 64 bit)
 • 20.70.24.1 cho 8265/8260 (Chỉ có sẵn ở phiên bản 64 bit)
 • 19.51.36.1 cho 7265 (Hiệu bản D)/3165/3168

Lưu ý: Phiên bản phát hành phần mềm này không bao gồm trình điều khiển mới cho Dòng Intel® Wireless 7265 (Rev.C), Intel® Wireless-AC 3160 Băng Tần Kép và Bộ điều hợp Intel® Wireless 7260. Vui lòng tham khảo liên kết sau để biết các trình điều khiển sẵn có mới nhất tại đây.

Ghi chú

Tệp nào để chọn

 • WiFi_22.60.0_Driver64_Win10.exe cho Windows 64-bit® 10
 • WiFi_22.60.0_Driver32_Win10.exe cho Windows 32-bit® 10

Kiểm tra xem Windows 10 của bạn có 32 bit hay 64 bit.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết vấn đề mới hoặc cố định, đã biết và phần cứng được hỗ trợ.

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên Máy tính của bạn.
 2. Nhấp đúp vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống và chạy Intel® Driver & Support Assistant để tự động phát hiện cập nhật.

Chủ đề liên quan

Nếu bạn cần thực hiện cài đặt có thể tùy chỉnh hoặc im lặng, hãy xem trình điều khiển và phần mềm Intel PROset/Wireless dành cho Quản trị viên CNTT.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.