Trình điều khiển Wi-Fi Windows® 10 và Windows® 11 dành cho Bộ điều hợp Không dây Intel®

19351
7/20/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển gói Windows® 10 WiFi 22.60.0 cho dòng Bộ điều hợp Không dây Intel® AX210/AX200/9000/8000.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 31.9 MB
 • SHA1: 41DCBEFE7E26BBBA4E6738038BA79DB2FC912A74
 • Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 8.4 MB
 • SHA1: 94B0C60A327C5C9E4F50890F40F1F60D03400E2E

Mô tả chi tiết

Thông báo quan trọng:

Bản tải xuống này, Trình điều khiển Wi-Fi Windows® 10 dành cho Bộ điều hợp Không dây Intel® phiên bản 22.60.0 sẽ không còn khả dụng sau ngày 9 tháng 11 năm 2021 và sẽ không được hỗ trợ với bất kỳ chức năng, bảo mật hoặc các bản cập nhật khác bổ sung nào. Tất cả các phiên bản đều được cung cấp như cũ. Intel khuyến nghị người dùng Trình điều khiển Wi-Fi Windows® 10 dành cho Bộ điều hợp Không dây Intel® gỡ cài đặt và ngừng sử dụng càng sớm càng tốt và nâng cấp lên phiên bản Mới nhất của Trình điều khiển Wi-Fi Windows® 10 dành cho Bộ điều hợp Không dây Intel® (phiên bản 22.80.1 trở lên).

Mục đích

Gói 22.60.0 cài đặt trình điều khiển Wi-Fi Windows® 10 cho các Bộ điều hợp Không dây Intel® sau:

 • 22.60.0.6 cho AX210/AX201/AX200/9560/9260/9462/9461 (Chỉ khả dụng ở phiên bản 64 bit)
 • 20.70.24.1 cho 8265/8260 (Chỉ khả dụng ở phiên bản 64 bit)
 • 19.51.36.1 cho 7265 (Phiên bản D)/3165/3168

Lưu ý: Phiên bản phát hành phần mềm này không bao gồm trình điều khiển mới cho Dòng Intel® Wireless 7265 (Rev.C), Intel® Wireless-AC Băng tần kép 3160 và Dòng bộ điều hợp Intel® Wireless 7260. Vui lòng tham khảo liên kết sau để biết các trình điều khiển mới nhất có sẵn tại đây.

Ghi chú

Tệp nào để chọn

 • WiFi_22.60.0_Driver64_Win10.exe cho Windows® 10 64-bit
 • WiFi_22.60.0_Driver32_Win10.exe cho Windows 32-bit® 10

Kiểm tra xem Windows 10 của bạn có 32-bit hay 64-bit.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã được khắc phục, đã biết và phần cứng được hỗ trợ.

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên máy tính của bạn.
 2. Nhấp đúp vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống và chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện cập nhật.

Chủ đề liên quan

Nếu bạn cần thực hiện cài đặt có thể tùy chỉnh hoặc im lặng, hãy xem phần mềm và trình điều khiển Intel PROset/Không dây dành cho Quản trị viên CNTT.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.