Intel Graphics DCH Driver cho Windows®10 cho Intel® NUC Sản phẩm - NUC6CAY &; NUC6SY

19350
8/22/2022

Giới thiệu

Tải xuống này cài đặt Trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Windows®10 cho Sản phẩm Intel® NUC - NUC6CAY &; NUC6SY.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 526.5 MB
  • SHA1: F7CDA0FCA5A54E8885B618E192257CC4931FE8EC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Windows®10 cho các sản phẩm Intel® NUC - NUC6CAY &; NUC6SY.

Trình điều khiển DCH là gì? Bấm vào đây để biết thêm thông tin.

Ghi chú

  • Xem Ghi chú Phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ và hơn thế nữa.
  • Hãy chắc chắn kiểm tra gameplay.intel.com, nơi bạn sẽ tìm thấy cài đặt trò chơi được đề xuất cho nhiều trò chơi PC yêu thích khác của mình.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.