Tiện ích Chipset INF

19347
6/30/2021

Giới thiệu

Chủ yếu cho các Sản phẩm Chipset Intel®, phiên bản tiện ích này 10.1.18793.8276 cài đặt các tệp WINDOWS* INF. Xem mô tả chi tiết để tìm hiểu xem bạn có cần tệp này không.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 2.9 MB
  • SHA1: 939BF950B14D8D9B51C04E4B2C96DEACB5BA605A

Mô tả chi tiết

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với thành phần của bạn không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển hoặc phần mềm.

Chạy ứng dụng dễ sử Intel® Driver & Support Assistant cho bạn biết liệu bạn có cần cập nhật tập tin INF chipset hay không và sẽ nhắc bạn cài đặt. Điều này sẽ tiết kiệm nhiều thời gian cho việc tải xuống chipset và các bản tải xuống tập tin phổ biến cần thiết cho hệ thống của bạn.

Thay đổi tên

Intel® Chipset Device Software là tên mới của tên gọi Intel® Chipset Software Installation Utility; tên này sẽ được xem khi chạy gói cài đặt.

Giới thiệu về tệp/tải xuống này

Công Intel Chipset Device Software cài đặt các tệp WINDOWS* INF. INF là một tập tin văn bản cung cấp cho hệ điều hành thông tin về một phần cứng trên hệ thống. Trong trường hợp của trình điều khiển Intel Chipset Device Software hiện tại, thông tin đó chủ yếu là tên sản phẩm cho phần cứng. Điều này cho phép hệ điều hành hiển thị tên chính xác của phần cứng đó trong Trình quản lý thiết bị.

Lưu ý: Trình điều Intel Chipset Device Software cài đặt trình điều khiển cho AGP hoặc USB. Không tải xuống tiện ích này nếu nhà sản xuất thiết bị của bạn khuyên bạn nên sửa lỗi "Trình điều khiển AGP", "AGP GART" hoặc "trình điều khiển USB"; nó sẽ không sửa chữa vấn đề của bạn.

Đọc tập tin đọc đính kèm và phát hành các tập tin ghi chú trước khi cài đặt.

Từ khóa: 82801, ICH, MCH, chipset

Giới thiệu về trình điều ® điều khiển của Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho bộ phận Intel® của bạn có thể đã được thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.