Đồ họa Intel® - Trình điều khiển DCH Windows® DCH

19344
1/4/2021

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Intel® Graphics Driver cho thế hệ thứ 6, 7, 8, 9, 10, 11, Apollo Lake, Gemini Lake, Amber Lake, Whiskey Lake, Comet Lake và Lakefield.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 423.1 MB
 • SHA1: FB5629869166E1519970B9A9D16F384E76997EE9
 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 413.6 MB
 • SHA1: 982C795DF81C9A02B72AC1E1B7C910A8240842F8

Mô tả chi tiết

Lưu ý: Cài đặt trình điều khiển đồ họa chung Intel này sẽ ghi đè lên trình điều khiển tùy chỉnh của nhà sản xuất máy tính (OEM) của bạn. Trình điều khiển OEM được chọn riêng và bao gồm các tính năng và giải pháp tùy chỉnh cho các vấn đề cụ thể của nền tảng. Trình điều khiển Intel chung cung cấp cho người dùng những cải tiến tính năng mới nhất và lớn nhất và sửa lỗi mà OEM có thể chưa tùy chỉnh để giải quyết các nhu cầu cụ thể của nền tảng. Người dùng có thể kiểm tra các phiên bản OEM phù hợp tại các trang web OEM.

Bạn vẫn đang gặp phải lỗi ngăn cản cập nhật trình điều khiển? Hãy xem đây là lý do và một giải pháp.

Bất kỳ sự cố đồ họa nào được tìm thấy bằng trình điều khiển đồ họa chung Intel phải được báo cáo trực tiếp cho Intel. Khách hàng doanh nghiệp nên luôn sử dụng trình điều khiển OEM và báo cáo tất cả các vấn đề thông qua nhà cung cấp mà họ đã mua nền tảng và hỗ trợ thông qua.

Nổi bật

 • Trình điều khiển bản vá - xem ReleaseNotes

Cài đặt trình điều Intel® Driver & Support Assistanttự động kiểm tra trình điều khiển thường xuyên và có thể cung cấp thông báo khi có trình điều khiển mới.

Đây là trình điều khiển DCH. Nhấp để biết thêm thông tin về trình điều khiển DCH

Các phiên bản Hệ điều hành được hỗ trợ

 • Microsoft Windows® 10-64 - Cập nhật Fall Creators (1709)(RS3)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 4 năm 2018 (1803)(RS4)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 10 năm 2018 (1809)(RS5)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 5 năm 2019 (1903)(19H1)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 11 năm 2019 (1909)(19H2)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 5 năm 2020 (2004)(20H1)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 10 năm 2020 (20H2)

Ghi chú

 • Định dạng tự cài đặt (. exe)là phương pháp cài đặt dễ dàng nhất và đề xuất của chúng tôi.
 • Định dạng cài đặt thủ công (. zip)dành cho các nhà phát triển và các chuyên gia CNTT.

Xem ReleaseNotes để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, v.v.

Hãy nhớ xem các gameplay.intel.com đềxuất cài đặt trò chơi dành cho nhiều game yêu thích khác trên máy tính của mình.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho máy tính của Intel® Graphics Driver?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Giới thiệu về Intel® software điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.