Trình điều khiển đầu đọc thẻ Realtek* cho NUC8i7BE, NUC8i5BE, NUC8i3BE

19340
4/17/2020

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Realtek* cho đầu đọc thẻ trong Intel® NUC Kit NUC8i7BE, NUC8i5BE và NUC8i3BE.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 14.4 MB
  • SHA1: 578D98C747DEB50229888A271DA5434D55F80453

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển Realtek* cho đầu đọc thẻ trong Intel® NUC Kit NUC8i7BE, NUC8i5BE và NUC8i3BE. Trình điều khiển đầu đọc thẻ là trường bắt buộc nếu bạn định sử dụng thẻ SD để lưu trữ thêm.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.